Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Tarnowie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Instalacja i aktywacja oprogramowania

I. Pobieranie pliku instalacyjnego
 1. Utworzenie konta na stronie producenta przy użyciu adresu e-mail z domeną uczelni
  mathworks.com/account
 2. Przejście do License Center: mathworks.com/licensecenter
 3. Kliknięcie przycisku Associate Licencse (w prawym górnym rogu)
 4. Wprowadzenie klucza aktywacyjnego:
  41270-59467-58271-29984-01407
  Klucz licencji jest jawny i może być opublikowany na portalach społecznościowych i oficjalnych stronach Uczelni/Wydziałów.
 5. Przejście do: mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release
 6. Kliknięcie przycisku R≺release≻ dla aktualnej wersji, którą ma być zainstalowana.
 7. Wybór systemu operacyjnego i pobranie pliku instalacyjnego.
II. Instalacja i aktywacja
 1. Zlokalizowanie pliku instalacyjnego o nazwie:

  • Windows: matlab__≺release≻__win64.exe
  • Mac OS X: matlab__≺release≻__maci64.exe
  • Linux: matlab_≺release≻_glnxa64.exe
  Uwaga: ≺release≻ oznacza nr wersji.
 2. Uruchomienie pliku:
  • Windows: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, automatyczne rozpakowanie się archiwum, uruchomienie pliku instalacyjnego.
  • Mac OS X: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, utworzenie folderu o nazwie: matlab__≺release≻__maci64, przy czym ≺release≻ oznacza nr wersji. W folderze - podwójne kliknięcie InstallForMacOSX w celu rozpoczęcia instalacji.
  • Linux: rozpakowanie pobranego archiwum i uruchomienie skryptu Install
 3. Wybór opcji Log in with a MathWorks Account w pliku instalacyjnym i dalsze postępowanie według wskazówek.
 4. Wybór licencji.
 5. Wybór modułów i ich instalacja.
 6. Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych produktów zaznaczenie opcji Activate MATLAB i kliknięcie przycisku Next.
 7. Weryfikacja poprawności danych użytkownika i kontynuacja procesu aż do zakończenia aktywacji.

Instalacja i aktywacja oprogramowania

Odnowienie licencji

Pomoc techniczna