Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Tarnowie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Odnowienie licencji ogólnouczelnianej

Gdy jest połączenie z Internetem.Gdy brak połączenia z Internetem.

Instalacja i aktywacja oprogramowania

Odnowienie licencji

Pomoc techniczna