Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Tarnowie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

Strona główna

Aktualności

Konkurs

Zgłoszenia do 26 kwietnia 2019

Webinarium

29 marca 2019

Nowe wydanie

20 marca 2019

Nakręć się na kodowanie MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów R2019a
Nagraj krótki film (1-3 min) promujący ulubioną funkcję w MATLABie lub blok w Simulinku i zawalcz o nagrody ufundowane przez firmę Oprogramowanie Naukowo- Techniczne! Zwycięskie filmy zostaną opublikowanie w serwisie YouTube na kanale ONT MATLAB. W trakcie prezentacji będzie przedstawiony przykład przedstawiający kolejne etapy pracy: począwszy od importu, poprzez przetwarzanie wstępne i analizę, do etapu rozpoznawania obiektów z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). W marcu 2019 r. ukazało się nowe wydanie oprogramowania MATLAB i Simulink. Dowiedz się o nowych funkcjonalnościach i produktach.